Dotacje to szansa na rozwój

Pod warunkiem, że obsługa procesu jest profesjonalna.

Doradztwo dotacyjne

EHD opracowuje dokumentację aplikacyjną wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zależnie od wybranego źródła finansowania, niezbędną dokumentację przygotowujemy w sposób profesjonalny i na podstawie:
Informacji i dokumentów uzyskanych od klientów.
Specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.
Doświadczenia z zakresu procesów technologicznych.
Wybranych strategii promocyjnych i marketingowych.

Koncentrujemy wiedzę i energię dbając o to, by nasi klienci otrzymali finansowanie z wybranego źródła, a realizacja projektu przebiegła w sposób zgodny z założonym harmonogram rzeczowo – finansowym.

Szczególną uwagę zwracamy na przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie. W naszych kompetencjach leży także przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej służącej uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia.

Proces aplikowania:

• opracowanie wniosku o dofinansowanie z kalkulacjami kosztów kwalifikowanych;
• opracowanie biznes planu projektu;
• wsparcie przygotowania wymaganych załączników;
• kompleksową analizę opłacalności przedsięwzięcia;
• doradztwo w zakresie planu prac badawczo-rozwojowych;
• opracowanie dokumentacji finansowej projektu;
• bieżący consulting na etapie określania harmonogramu projektu w celu zmaksymalizowania zakresu kwalifikowalności kosztów;
• komunikowanie się z Instytucją Oceniającą na etapie składania i rozpatrywania wniosku;
• inne niezbędne prace w ramach procedury aplikacyjnej.

Proces rozliczania dotacji

EHD doradza i prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją projektów
z dofinansowaniem, a w ramach tego zapewnia:

• przygotowywanie wniosków o płatność,
• przygotowywanie wniosków o zmianę harmonogramu,
• przygotowywanie / weryfikację dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców,
• kompletowanie oraz weryfikację dokumentacji wymaganej do rozliczenia wydatków projektowych,
• opisywanie dokumentów księgowych,
• współpracę z działami księgowymi klientów,
• przygotowywanie wzorów dokumentów dotyczących promocji projektu,
• obsługę projektów przy wykorzystaniu systemu SL,
• wsparcie doradcze i udział w kontrolach projektów,
• bieżący kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi oraz opiekunami projektów.

40-074 Katowice
Marcina Szeligiewicza 1

NIP: 5272558894
Regon: 141136983
KRS: 0000289776